Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 29.09.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 14. května 1987 čj. 4 163/87-V3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. ledna 1983 čj. 3 707/83 V/3 o odměňování dělníků.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky a v organizacích řízených nebo spravovaných národními výbory. V jednotlivých organizacích nabývá účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí ministerstvo, a pokud jde o organizace řízené (spravované) národními výbory, příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy). Lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky a v odborech kultury krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 30. srpna 1988 čj. 3 017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. května 1987 čj. 4 163/87-V/3 o odměňování dělníků, ve znění výnosu za dne 27 ledna 1983 čj. 3 707/83-V/3. Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky a v organizacích řízených nebo spravovaných národními výbory. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1988. Do uvedeného předpisu lze nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky a v odborech kultury krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 4163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).

Přesunout nahoru