Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

vydal podle § 206 odst. 2 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí dne 7. srpna 1987 rozkaz č. 13 - Změna a doplnění některých ustanoveni RMV ČSSR č. 7/1984 - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví (čj. H-230/FP-87).

Rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988. Rozkazem se mění a doplňuje RMV ČSSR č. 7/1984 - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví (reg. v částce 20/1984 Sb.); zvyšují se částky finančního příspěvku přiznávaného ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví ve zvláštních případech a rozšiřují podmínky pro přiznání jednorázového mimořádného odškodnění poškození na zdraví trestnou činností.

Do rozkazu lze nahlédnout ve federálním ministerstvu vnitra.

Přesunout nahoru