Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo národní obrany

Vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Čs. lidové armády

1. výnos čj. 18790-FS/5-1987 ze dne 27. srpna 1987 o změně a doplnění výnosu čj. 9270 FS/5-1984 ze dne 11. prosince 1984, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 25/1985 Sb.);

2. výnos čj. 18780-FS/5-1987 ze dne 27. srpna 1987 o změně a doplnění výnosu čj. 9280-FS/5-1984 ze dne 27. prosince 1984, kterým se vydává platový řád pro učitele středních škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 25/1985 Sb.).

Výnosy nabývají účinnosti dnem 1. září 1987.

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru