Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo financí

po dohodě s Federálním statistickým úřadem a s Federálním cenovým úřadem vydalo podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos ze dne 30. června 1987 čj. VII/1-11 532/87, kterým se mění směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů čj. FMF/VII/1-10 575/85 ze dne 10. června 1985, jež byly registrovány ve Sbírce zákonů v částce 33/1985 a publikovány ve Finančním zpravodaji č. 3/1985.

Tento výnos je publikován ve Finančním zpravodaji č. 3/1987.

Uvedený výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1988.

Podle uvedeného výnosu se mění vymezení nákladů nezahrnovaných do kalkulací vlastních nákladů v kalkulačních směrnicích a v pokynech k oborovým kalkulačním vzorcům.

Přesunout nahoru