Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c18/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Zrušeno k 23.08.1996 (53/2000 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 12. prosince 1986 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Polským komitétem normalizace, měření a jakosti o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

Přesunout nahoru