Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.12.1987
Zrušeno k 01.07.1996 (55/1996 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český báňský úřad

vydal podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a s Českým úřadem bezpečnosti práce, jakož i s Českou odborovou radou a se zúčastněnými ústředními orgány státní báňské správy výnos čj. 1003 s/1987 ze dne 18. 8. 1987, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu.

Výnosem se zrušuje výnos Českého báňského úřadu čj. 4500/79/1977 ze dne 1. 8. 1977 (oznámený v částce 5/1977 Ú. v. ČSR), kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu, ve znění výnosu Českého báňského úřadu č. 12/1982 Ú. v. ČSR ze dne 12. 10. 1982 (registrovaný v částce 19/1983 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 12. 1987; bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR a lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a na všech obvodních báňských úřadech.

Zrušuje se díl šestý výnosu Českého báňského úřadu ze dne 18. srpna 1987 čj. 1003 s/87, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu (reg. v částce 18/1987 Sb.).

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 18. 8. 1987 č. j. 1003 s/1987, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, se mění takto:

V § 2 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, § 19 odst. 4, § 178 odst. 2, § 190 odst. 2 a § 200 odst. 1 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "vedoucí pracovník".

Přesunout nahoru