Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych mínisterstiev po dohode s Federálnym minísterstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva výnos z 10. septembra 1987 č. SD-3137/1987-4, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z. 1. júla 1982 č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva v znení úpravy z 3. apríla 1986 č. SD-1638/1986-4.

Výnosom sa ustanovuje príplatok vo výške 50% mzdovej tarify priznanej osobnej triedy, v prípadoch ak organizácia poskytne robotníkovi za prácu nadčas v sobotu a v nedeľu náhradné voľno, mení sa ustanovenie o mzde za čakanie v nepravidelnej hromadnej doprave osôb a ustanovenie o mzde za čakanie v pravidelnej hromadnej doprave osôb. Výnosom sa ďalej menia niektoré ustanovenia prílohy č. 1 a prílohy č. 3 úpravy z 1. júla 1982 č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987. Bude uverejnený v Dopravnom spravodajcovi; možno doň nazrieť na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.

Přesunout nahoru