Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 239 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy výnos z 20. novembra 1986 č. 11820/1986-44 o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Výnos upravuje odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré uzavierajú s občanmi vysoké školy a ostatné organizácie ústredne riadené Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky, národné výbory v oblasti školstva spravovaného národnými výbormi a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky.

Výnos nadobudol účinnosť 1. májom 1987 a je uverejnený v zošite 4/1987 Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR. Súčasne zrušil tieto predpisy:

1. Úpravu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 17. apríla 1981 č. 6005/1981-44 o odmeňovaní činnosti alebo práce vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Zvesti MŠ SSR a MK SSR, zošit 8/1981) reg. v čiastke 23/1981 Zb.

2. Úpravu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. februára 1978 č. 2805/1978-X/3 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov výpočtových stredísk v odvetví školstva (Zvesti MŠ SSR a MK SSR, zošit 5/1978) reg. v čiastke 13/1978 Zb.

Do predpisu možno nazrieť na odboroch školstva okresných a krajských národných výborov, na vysokých školách a v ostatných organizáciách ústredne riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru