Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic výnos ze dne 20. srpna 1987 čj. 13 857/1987-3 o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1987 a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 19-20/1987.

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 5. září 1984 čj. 17 830/1984-03 o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. v částce 22/1984 Sb.).

Federální ministerstvo dopravy a spojů vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce výnos ze dne 30. září 1988 čj. 15 466/1988-0320, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. srpna 1987 čj. 13 857/1987-03 o odměňování občanských pracovníků železničního vojska. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1988 a lze do něj nahlédnout v odboru ekonomiky federálního ministerstva dopravy a spojů.

Přesunout nahoru