Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.01.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot směrnice č. 4/1975 ze dne 15. prosince 1975 o mzdovém zvýhodnění organizací stavební výroby ve vybraných oblastech v pohraničí.

Směrnice, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1976, se vztahují na pracovníky v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a v organizacích stavební výroby řízených národními výbory v ČSR.

Směrnice byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR částka 1/1978 a lze do nich nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech;

3. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot kvalifikační katalog dělnických povolání stavební výroby SZ: 344.2/40 OEP-1/1980.

Katalog, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1981, se vztahuje na pracovníky dělnických povolání stavební výroby v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a v organizacích stavební výroby řízených národními výbory v ČSR.

Katalog byl vydán jako samostatná publikace v Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech;

4. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot kvalifikační katalog dělnických povolání výroby stavebních hmot SZ: 344.2 20 OEP-1/1981.

Katalog, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1981, se vztahuje na pracovníky dělnických povolání výroby stavebních hmot v organizacích v působností ministerstva stavebnictví ČSR a v organizacích stavební výroby řízených národními výbory v ČSR.

Katalog byl vydán jako samostatná publikace v Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech;

6. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, I. změny a doplňky Souboru převzatých dělnických povolání ve stavebnictví.

I. změny a doplňky Souboru, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1982, se vztahují na organizace v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a na organizace stavební výroby řízené národními výbory v ČSR.

I. změny a doplňky Souboru byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR částka 5/1982 a lze do nich nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech;

7. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb.,o působnosti federálních ministerstev, II. změny a doplňky Souboru převzatých dělnických povolání ve stavebnictví.

II. změny a doplňky Souboru, které nabyly účinnosti dnem 1. prosince 1985, se vztahují na organizace v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a na organizace místního stavebnictví řízené národními výbory v ČSR.

II. změny a doplňky Souboru byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR částka 2/1986 a lze do nich nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech.

Přesunout nahoru