Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 514-33885-5112 ze dne 13. července 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 22/1984 Sb.).

Výnosem se mění a doplňují zejména ustanovení o mzdě za práci přesčas, o příplatku za práci v odpoledních směnách a o sobotách a nedělích, o uplatnění stupnic mzdových tarifů a kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1987. Zrušuje se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. února 1985 čj. 514-9348-3123 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. v částce 8/1985 Sb.), v jednotlivých organizacích platí tento předpis do dne, kdy v nich nabude účinnosti výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí a v Ústředním věstníku ČSR a SSR.

Přesunout nahoru