Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Čs. lidové armády směrnice čj. 18280-FS 5-1987 ze dne 3. července 1987, kterými se mění a doplňují směrnice federálního ministerstva národní obrany čj. 8200 FS/5-1984 ze dne 29. ledna 1985 o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků (reg. v částce 25/1985 Sb.).

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1987.

Do směrnic je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru