Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o24/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český svaz výrobních družstev

vydal

1. podle § 137 odst. 4 zákoníku práce směrnice Českého svazu výrobních družstev k zabezpečení organizace a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 29. října 1986 a jsou uveřejněny pod poř. č. 42 ve Věstníku ČSVD č. 14/1986.

Současně bylo zrušeno usnesení představenstva Českého svazu výrobních družstev, jímž se vyhlašují zásady vlády ČSR o organizaci a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech, Věstník ČSVD č. 23/1974 a směrnice Českého svazu výrobních družstev k provedení zásad vlády ČSR o organizaci a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech, poř. č. 52 Věstníku č. 23/1974;

2. podle § 85 odst. 1 a 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se mění směrnice ČSVD o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby ve výrobních družstvech.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 4. února 1987 a jsou uveřejněny pod poř. č. 5 ve Věstníku ČSVD č. 2/1987;

3 podle čl. 3 odst. 6 svých stanov a na základě § 145 odst. 2 písm. d) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, v dohodě s Úřadem pro vynálezy a objevy směrnice Českého svazu výrobních družstev k řízení o organizaci vynálezcovství a zlepšovatelství ve výrobním družstevnictví ČSR.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1987 a jsou uveřejněny pod poř. č. 10 ve Věstníku ČSVD č. 4/1987.

Současně byly zrušeny směrnice ČSVD pro řízení a organizaci vynálezcovství a zlepšovatelství ve výrobním družstevnictví, poř. č. 46 Věstníku ČSVD č. 19/1974, ve znění poř. č. 16 Věstníku ČSVD č. 5/1977, pokyny ČSVD k dalšímu rozvoji tvorby a realizace vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů ve výrobním družstevnictví, poř. č. 16 Věstníku ČSVD č. 4/1976 a pokyny ČSVD k uveřejňování a ústřední evidenci vynálezů a zlepšovacích návrhu, poř. č. 3 Věstníku ČSVD č. 1/1979.

Do uvedených předpisů je možno nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru