Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o23/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední rada družstev

vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice ze dne 23. dubna 1987 čj. 23-260/87 o odměňování dělníků.

Směrnice se vztahují na pracovníky dělnických povolání v podnicích řízených Ústřední radou družstev a na tyto podniky.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1987. V jednotlivých podnicích však nabývají účinnosti až dnem, který určí Ústřední rada družstev.

Dnem účinnosti směrnic se zrušují ustanovení upravující odměňování pracovníků dělnických povolání v těchto předpisech:

1. Směrnice Ústřední rady družstev ze dne 18. ledna 1983 čj. 23-408/82 o odměňování pracovníků družstevních podniků pro zahraniční obchod (registrované v částce 12/83 Sb.);

2. Směrnice Ústřední rady družstev ze dne 17. října 1983 čj. 23-1441/83 o odměňování pracovníků Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a obchodního podniku Ústřední rady družstev (registrovaná v částce 32/83 Sb.).

Do směrnic lze nahlédnout v Ústřední radě družstev a dále v Unicoopu, družstevním podniku pro zahraniční obchod Praha, v Intercoopu, družstevním podniku pro zahraniční obchod Bratislava a ve Svépomoci, nakladatelském, vydavatelském a obchodním podniku ÚRD Praha.

Přesunout nahoru