Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o22/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva výnos z 25. mája 1987 č. MH-41/203/1987 o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva.

Výnos upravuje poskytovanie osobitných paušálnych cestovných náhrad, stravného a nocľažného, ako aj poskytovanie nevyhnutných vedľajších výdavkov kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987. Bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno doň nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva okresných a krajských národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov miestneho hospodárstva výnos z 8. januára č. MH - 5/1991 = OE, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 25. mája 1987 č. MH - 41/203/1987 o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva. Výnos mení osobitné paušálne cestovné náhrady poskytované kominárom a vykupovačom druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nazrieť na odbore miestnej výroby, služieb a bytového hospodárstva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve.

Přesunout nahoru