Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, se Státní bankou československou a ve spolupráci s ministerstvem financí ČSR a ministerstvem financí SSR výnos čj. III/11.000-87 ze dne 22. června 1987 o cestovních náhradách při zahraničních bezdevizových pracovních cestách. Tímto výnosem se ruší směrnice ministerstev financí čj. II/6.921/74 ze dne 6. června 1974 o náhradách cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při pracovních bezdevizových cestách v ČSSR, ve znění výnosů ze dne 29. prosince 1978 čj. II/24.722/78, ze dne 23. srpna 1982 čj. II/12.029/82 a ze dne 27. prosince 1984 čj. III/19.542/84.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987 a bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji.

Do výnosu lze nahlédnout na všech ústředních orgánech, krajských národních výborech, Národním výboru hl. m. Prahy a Národním výboru hl. m. SSR Bratislavy a dále na federálním ministerstvu financí, na ministerstvu financí ČSR a na ministerstvu financí SSR.

Přesunout nahoru