Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. července 1987 čj. SD 33-1704/87, kterým se doplňuje výnos čj. SD/33-885/83 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1987. Lze do něj nahlédnout v odboru dopravy Národního výboru hlavního města Prahy a na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru