Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD 33-2900/87 ze dne 31. července 1987 výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 20. července 1982 čj, SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství, ve znění výnosu ze dne 2. prosince 1985 čj. CD/33-300/85.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1987. V jednotlivých organizacích nabývá ustanovení čl. I bodů 1., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. účinnosti dnem, ve který v nich nabude účinnosti výnos ministerstva vnitra České socialistické reppubliky ze dne 2. prosince 1985 čj. SD/33-300/85 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství a ustanovení čl. I bodů 2. a 3. dnem, ve který v nich nabude účinnosti výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. července 1987 čj. SD/33-2728/87 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy.

V organizacích, ve kterých nabyl účinnosti výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 2. prosince 1985 čj. SD 33-300/85 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství, nabude tento výnos účinnosti dnem 1. října 1987 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2. a 3. tohoto výnosu, který nabude účinnosti dnem, ve který v nich nabude účinnosti výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. července 1987 čj. SD/33-2728/87 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy.

Nahlédnout do něj lze v odborech dopravy krajských národních výborů, odboru dopravy Národního výboru hlavního města Prahy a na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru