Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a v souladu s § 25 vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD 33-2728/1987 ze dne 31. července 1987 výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1987. V jednotlivých organizacích nabývá výnos účinnosti dnem, který po vytvoření potřebných předpokladů určí příslušný nadřízený orgán.

Nahlédnout do něj lze v odborech dopravy krajských národních výborů, v odboru dopravy Národního výboru hlavního města Prahy a na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a po projednání s Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy pod č. j. SD//1 R-11021/90 ze dne 24. července 1990 výnos, kterým se mění výnos č. j. SD/33-2728/1987 z 31. července 1987 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy. Tento výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění oznámení ve Sbírce zákonů. Bylo-li v jednotlivých organizacích podle tohoto výnosu postupováno od 9. července 1990, považuje se tento postup za postup učiněný v souladu s § 113 odst. 3 a § 131 písm. a) zákoníku práce (úplné znění č. 52/89 Sb.). Do výnosu lze nahlédnout v odborech dopravy krajských národních výborů, v odboru dopravy Národního výboru hlavního města Prahy a na ministerstvu vnitra České republiky - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru