Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 25. května 1987 čj. MH 13-5236/1586/87 o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 11-12/1987.

Do tohoto výnosu, který upravuje některé otázky odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství, lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky správě pro místní hospodářství, v odboru místního hospodářství krajských a okresních národních výborů a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru