Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 10.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, výnos čj. 21 666/87-14 ze dne 11. srpna 1987, kterým se zrušují směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. 6. 1970 čj. 20 566/70-III/2 o vysokoškolském studiu učitelství pro mateřské školy, o studiu vychovatelství a učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK ČSR z roku 1970 a oznámené v částce 23/1970 Sbírky zákonů.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a je uveřejněn v sešitě 8-9/1987 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, do nějž lze nahlédnout ve všech školách, školských zařízeních a odborech školství krajských a okresních národních výborů, popř. na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru