Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.09.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 28. července 1987 čj. 21 000/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. listopadu 1984 čj. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení (platový řád pro pedagogické pracovníky), reg. v částce 27/1984 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1987 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol a školských zařízení.

Přesunout nahoru