Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, výnos o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních odborných učilištích ze dne 1. června 1987 čj. 17 780/87-33.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1987 a byla jím zrušena směrnice MŠ ČSR čj. 21 963/85-33 ze dne 15. července 1985 o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy) oznámené v částce č. 19/1985 Sb. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu školství ČSR a odborech školství národních výborů. Výnos je publikován ve Věstníku MŠ a MK ČSR.

Přesunout nahoru