Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 85 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředními výbory Odborového svazu pracovníků železnic a Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 10. července 1987 čj. 7.649/1987-03, kterým se doplňují směrnice pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v organizacích federálního ministerstva dopravy ze dne 30. června 1978 čj. 17.460/1978-03, ve znění výnosu ze dne 14. září 1981 čj. 13.733/1981-03.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1987 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 17/1987.

Přesunout nahoru