Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.09.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy výnos z 23. júla 1987 č. 1 620/1987-44, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 22. novembra 1974 č. 12 611/1974-IX 3 o nomenklatúre funkcií a základných platov odborných a technicko-hospodárskych pracovníkov krajských psychologicko-výchovných kliník a stredísk pre voľbu povolania a okresných psychologicko-výchovných poradní a poradní pre voľbu povolania (registrovaná v čiastke 1/1975 Zb.). Zmeny a doplňky podľa vydaného výnosu sa týkajú odmeňovania riadiacich a odborných pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR v ročníku 1987 zošite 8, možno do neho nahliadnuť na všetkých odboroch školstva ONV a KNV a NV hlavného mesta SSR Bratislavy a na Ministerstve školstva SSR.

Přesunout nahoru