Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.07.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavný hygienik Slovenskej socialistickej republiky

vydal podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu výnos z 18. apríla 1987 č. HEM- 1302/1987-B/2-10, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 25. septembra 1984 č. Z-7697/1984-B/2-10 o očkovaní proti prenosným chorobám, registrovaná v čiastke 22/1984 Zb. a uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky pod č. 18/1984.

Podľa tohto výnosu sa rozširuje základné očkovanie proti osýpkam vykonávané v pätnástom mesiaci života dieťaťa o očkovanie proti parotitíde.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1987 a bude uverejnený pod č. 3/1987 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a v ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru