Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c14/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1987
Platnost od 24.07.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 28. května 1987 č. 126 o vyhodnocení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1986/1987 a zabezpečení přípravy na zimní období 1987/1988 podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. výnos ze dne 7. července 1987 č. 1/87 o zrušení povinnosti účtovat a vymáhat penále za prodlení v r. 1987 s dodávkami tříděného uhlí a topných olejů a s přichystáním železničních vozů typů U a V přepravcům.

Tímto výnosem se zrušuje povinnost účtovat a vymáhat penále za prodlení v roce 1987

a) s dodávkami tříděného uhlí a topných olejů (s výjimkou dodávek pro tržní fondy), které by měli dodavatelé platit podle § 204 hospodářského zákoníku,

b) s přichystáním železničních vozů typů U a V přepravcům (s výjimkou těžebních organizací resortu paliv a energetiky), které by měla železnice platit podle § 40 odst. 3 Železničního přepravního řádu a podle § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 157/1971 Sb., o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek,

pokud porušením těchto povinností nebyly odběratelům, popřípadě přepravcům způsobeny škody ve výrobě.

Zrušení penále se nevztahuje na případy, kdy bylo penále již zaplaceno nebo kdy o něm rozhodl orgán hospodářské arbitráže.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1987 a lze do něj nahlédnout u všech krajských státních arbitráží, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu, u Státní arbitráže pro hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislavu, u Státní arbitráže České socialistické republiky, u Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a u Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

Přesunout nahoru