Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 13/1987
Platnost od 01.07.1987
Zrušeno k 17.10.1996 (54/2000 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 17. listopadu 1986 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním úřadem pro metrologii Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

Přesunout nahoru