Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c11/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 07.09.1992 (435/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s Českým geologickým úřadem, Českým úřadem geodetickým a kartografickým a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos čj. 900/1987 o důlně měřické dokumentaci při povrchovém dobývání uhlí.

Výnosem se upravuje vyhotovování, vedení, doplňování a nakládání s důlně měřickou dokumentaci v organizacích, které povrchovým způsobem otevírají, připravují a dobývají ložiska uhlí a nebo pro tyto účely provádějí projektové, výstavbové nebo likvidační činnosti.

Výnosem se zrušuje

a) důlně měřický předpis Ústředního báňského úřadu ze dne 31. 12. 1966 čj. 1700/1966 o důlně měřické dokumentaci na povrchových uhelných dolech,

b) výnos Českého báňského úřadu ze dne 31. 7. 1972 čj. 5086/72, kterým se mění ustanovení důlně měřického předpisu Ústředního bánského úřadu ze dne 31. 12. 1966 čj. 1700/1986 o důlně měřické dokumentaci na povrchových uhelných dolech týkající se geodetických základů důlních map,

c) sdělení Ústředního báňského úřadu ze dne 9. 7. 1908 čj. 4042/1968 ke správnému znění některých ustanovení důlně měřického předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 31. 12. 1966 čj. 1700/1966 o důlně měřické dokumentaci na povrchových uhelných dolech.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1987; bude zveřejněn v Ústředním věstníku ČSR a lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a obvodních báňských úřadech v Mostě a Sokolově.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto výnos Českého báňského úřadu č. j. 900/1987 ze dne 24. března 1987 o důlně měřické dokumentaci při povrchovém dobývání uhlí (reg. v částce 11/1987 Sb. a uveřejněný v částce 1/1987 Ú. v. ČSR). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Přesunout nahoru