Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c11/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 01.08.1987
Zrušeno k 01.12.2000 (417/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, a podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 15. června 1987 čj. VS/2-5910 312/87 o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech.

Výnos upravuje postup národních výborů při poskytování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku pracovníkům, poslancům a členům sborů pro občanské záležitosti činným při organizování a výkonu občanských obřadů a odměňování pracovníků, kteří na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vykonávají a organizují občanské obřady nebo při nich zabezpečují reprodukovanou hudbu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1987 a je uveřejněn ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory v částce 4/1987 pod por. č. 5. Lze do něj nahlédnout u všech národních výborů základního stupně a v odboru vnitřní správy národních výborů MV ČSR.

Přesunout nahoru