Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c11/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 01.06.1987
Zrušeno k 01.07.1989 (22/1989 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, s českými výbory příslušných odborových svazů České socialistické republiky, jakož i s českým úřadem bezpečnosti práce a s dalšími zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos č. 2/87 ze dne 9. března 1987 čj. 6385/86, kterým se doplňuje výnos ČBÚ ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/71, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb. (horní zákon).

Výnos byl zaslán organizacím, kterých se týká, a lze do něj nahlédnout u všech obvodních báňských úřadů a u Českého báňského úřadu v Praze.

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1987.

Přesunout nahoru