Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c1/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1987
Platnost od 16.01.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky, kterými se zrušují směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 28/1962 sb. Hygienické předpisy, o používání tetrachlormetanu, metylchloridu a benzenu ze dne 18. 12. 1986 čj. HEM 352.4-5.12.86.

Směrnice jsou zrušeny bez náhrady, neboť úprava je řešena nově ve vládním nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve vyhlášce č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve směrnicích ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 37/1974 sb. Hygienické předpisy, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky benzenu, a ve směrnicích ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 64/1984 sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1987.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 70, svazek 62/1987 a lze je koupit v prodejně n. p. Kniha. Lípová 6, Praha 2 Nové Město. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Přesunout nahoru