Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c1/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1987
Platnost od 16.01.1987
Účinnost od 01.02.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnici o organizaci školních hospodářství čj. 23 820/86-211 ze dne 12. 1. 1987. Směrnice upravuje poslání, organizaci, zřizování, odborné vedení a zrušování školních hospodářství, jakož i postavení ředitelů a ostatních pracovníků školního hospodářství. Směrnice zrušuje směrnici ministerstva školství ČSR čj. 6 460/73 23 ze dne 13. února 1973 o organizaci školních hospodářství zemědělských a lesních škol a zemědělských odborných učilišť oznámenou v částce 7/1973 Sb.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 1987 a lze do ní nahlédnout na ministerstvu školství České socialistické republiky a na odborech školství krajských národních výborů.

Přesunout nahoru