Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c1/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1987
Platnost od 16.01.1987
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1998 (261/1997 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1986 ze dne 28. listopadu 1986, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaným ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986, se vztahuje na organizace v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a na organizace místního stavebnictví řízené národními výbory a na pracovníky těchto organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 24/1986 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech (Národním výboru hl. města Prahy).

Dnem účinnosti tohoto výnosu pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví č. 4/1967 ze dne 5. prosince 1967 o vydání seznamu prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, který byl registrován v částce 16/1968 Sb. a publikován ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví částka 24/1967.

Přesunout nahoru