Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 97/1987 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988

Částka 23/1987
Platnost od 16.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

97

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1987

o státním rozpočtu československé federace na rok 1988

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 215 094 000 000 Kčs.
Celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 215 094 000 000 Kčs.
Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.
(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:
A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik
- České socialistické republice 40 619 870 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 27 485 350 000 Kčs
z toho:
I. dotace a subvence na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik
- České socialistické republice 9 375 100 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 979 700 000 Kčs
II. dotace na vybrané neinvestiční akce
- České socialistické republice 31 244 770 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 20 505 650 000 Kčs
v tom:
a) dotace na družstevní bytovou výstavbu
- České socialistické republice 3 100 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 2 700 000 000 Kčs
b) dotace na individuální bytovou výstavbu
- České socialistické republice 810 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 500 000 000 Kčs
c) dotace na modernizaci bytového fondu
- České socialistické republice 898 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 63 000 000 Kčs
d) dotace na státní programy technického rozvoje
- České socialistické republice 429 600 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 258 300 000 Kčs
e) vybrané druhy cenových dotací a intervencí
- České socialistické republice 12 052 600 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 9 556 700 000 Kčs
f) dotace na ekonomické nástroje
v zahraničním obchodě
- České socialistické republice 12 894 400 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 960 700 000 Kčs
g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů
- České socialistické republice 875 170 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 431 950 000 Kčs
h) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích
- České socialistické republice 185 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 35 000 000 Kčs
B. Globální dotace
- České socialistické republice 41 722 430 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 30 376 350 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství214 688 023
z toho:
z hospodářství195 105 283
z vědy a techniky327 770
z peněžních a technických služeb17 267 842
ze společenských služeb a činností484 128
z obrany a bezpečnosti1 503 000
Daně od obyvatelstva a poplatky83 000
Ostatní příjmy322 977
Úhrnem 215 094 000
Výdaje (v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství38 512 185
vědu a techniku5 338 493
peněžní a technické služby3 123 454
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo1 355 058
obranu a bezpečnost24 187 990
správu2 372 820
Celkem 74 890 000
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem140 204 000
Úhrnem 215 094 000
Přesunout nahoru