Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

Částka 20/1987
Platnost od 30.10.1987
Účinnost od 30.10.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

85

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 29. září 1987,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 9 a § 12 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami, se doplňuje takto:

§ 5 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Organizace zahraničního obchodu 1) může bez povolení vyvážet a dovážet zboží a poskytovat služby nutné pro plnění závazků ze smluv uzavíraných v přímých vztazích mezi československými právnickými osobami, které nemají povolení k zahraničně obchodní činnosti, a organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, jestliže je podle svého předmětu činnosti k vývozu nebo dovozu alespoň jednoho druhu takového zboží nebo takových služeb oprávněná.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Přesunout nahoru