Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 111/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988

Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

111

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1987

o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky v roce 1988 se stanoví dodatkový odvod k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku (dále jen "dodatkový odvod").

(2) Dodatkový odvod provedou ty ústředně řízené organizace podléhající odvodu ze zisku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 161/1982 Sb., které stanoví jejich nadřízené ústřední orgány (dále jen "organizace"), a to ve výši roční částky stanovené nadřízeným ústředním orgánem, kterému byla výše dodatkového odvodu určena formou závazného úkolu příslušného státního rozpočtu.

(3) Výši dodatkového odvodu stanovenou jednotlivým organizacím sdělí nadřízené ústřední orgány příslušnému ministerstvu financí do konce února 1988 a případné změny sdělí bezodkladně.

§ 2

(1) Dodatkový odvod provádějí organizace ve splátkách měsíčně jednou dvanáctinou stanovené roční částky nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce. Do 29. ledna 1988 jsou organizace povinny předložit příslušné finanční správě výpočet splátek.

(2) Dojde-li v průběhu roku ke změně výše dodatkového odvodu, jsou organizace povinny zúčtovat rozdíl od počátku roku s nejbližší splátkou dodatkového odvodu a změnu současně oznámit příslušné finanční správě.

(3) V odůvodněných případech může příslušná finanční správa na žádost organizace stanovit provádění dodatkového odvodu odchylně za podmínky, že celková roční částka dodatkového odvodu bude zaplacena nejpozději třetího dne před koncem roku 1988.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Štrougal v. r.

Přesunout nahoru