Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 11/1987 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 4/1987
Platnost od 10.03.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

11

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v českém i slovenském vydání;

2. v registraci Slovenského báňského úřadu v částce 15/1977 Sb., ve slovenském vydání.

1. V § 15 druhý řádek má správně znít: " v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo";

2. Registrace má správně znít takto:

"Slovenský banský úrad

vydal podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy

1. úpravu č. 1900/1977 z 29. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou,

2. úpravu č. 1901/1977 z 27. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (štvrťsekundové) elektrické rozbušky DeD-D a Cu dutinkou,

3. úpravu č. 1902/1977 z 3. mája 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N a AI dutinkou.

Úpravami Slovenský banský úrad určil, ktoré ďalšie výbušniny možno používať pri trhacích prácach a za akých podmienok.

Úpravy sa rozoslali všetkým obvodným banským úradom a odborom výstavby a územného plánovania krajských a okresných národných výborov; možno do nich nazrieť na týchto orgánoch.".

Redakce

Přesunout nahoru