Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1987 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona

Částka 23/1987
Platnost od 16.12.1987
Účinnost od 16.12.1987
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

104

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 2. prosince 1987,

kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


§ 1

Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona se považují nemoci uvedené v příloze této vyhlášky.


§ 2

Zrušuje se dosud platné ustanovení vyhlášky ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, a dosud platné položky přílohy k této vyhlášce.1)

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: JUDr. Kašpar v. r.


Příloha

Nemoci, které se považuji za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona

1. AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně jeho nosičství

2. amébová úplavice (Amoebiasis)

3. botulismus

4. brucelóza

5. dávivý kašel

6. cholera asijská

7. hemorhagické horečky:

a) epidemická hemorhagická horečka (Nephrosonephritis haemorhagica)

b) jiné hemorhagické horečky včetně horečky vyvolané virem Marburg a Ebola

8. horečka Lassa

9. legionelóza

10. meningokoková meningitida

11. mor (Pestis)

12. neštovice (variola vera) včetně alastrimu

13. ornitóza a psitakóza

14. otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou

15. paratyfy (A, B, C)

16. plynatá sněť

17. přenosná dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)

18. salmonelózy

19. spála

20. sněť slezinná (Antrax)

21. tetanus

22. trachom

23. trichinóza

24. trichofycie všech typů

25. tuberkulóza plicní a mimoplicní

26. tularemie

27. tyf břišní (Typhus abdominalis)

28. typ skvrnitý

29. úplavice bacilární (Dysenteria)

30. virový zánět jater typu A

31. virový zánět jater typu B

32. virový zánět jater blíže nespecifikován

33. vozhřivka (Malleus)

34. vzteklina

35. záškrt (Difteria)

36. žlutá zimnice (Febris flava)

Poznámky pod čarou

1) § 76 vyhlášky č. 46/1966 Sb. a položky 4, 5, 8, 16, 18, 21, 36, 39, 41 až 43, 46, 49 písm. a), 51, 53, 57, 59 až 64, 66, 67 a 72 části I A přílohy k vyhlášce.

Přesunout nahoru