Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c9/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.04.1978
Zrušeno k 31.01.1985 (o9/c1/1985 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 3 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí, zdravotnictví a vnitra Slovenské socialistické republiky a slovenskými výbory Odborového svazu pracovníků školství a vědy, Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a Odborového svazu pracovníků státních orgánů, výnos ze dne 15. února 1978 čj. 1770/1978-X/3, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele a vychovatele.

Nový výnos mění ustanovení § 2 odst. 5, § 5 odst. 1 písm. a), § 14 odst. 9 a § 19 odst. 1 výnosu ze dne 31. srpna 1972 čj. 9600/1972-VIII/2, kterým se vydávají platové podmínky pro učitele a vychovatele (platový řád) ve znění výnosů ze dne 30. dubna 1974 čj. 4597/1974-IX/3, ze dne 13. března 1975 čj. 3100/1975-IX/3 a ze dne 8. března 1977 čj. 1540/1977-X/3 (uveřejněných v publikaci „Zvesti MŠ a MK SSR“, 1972 na stránce 134, 1974 na stránce 57, 1975 na stránce 35 a 1977 na stránce 57; reg. v částkách 24/1972 Sb., 14/1974 Sb., 14/1975 a 11/1977 Sb.).

Výnos nabývá účinností dnem 1. dubna 1978 a bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“ v sešitě 3 ze dne 30. března 1978 a lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hl. města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru