Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c7/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 26. ledna 1976 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o výměně zboží a platech na rok 1978. Protokol vstoupil na základě svého článku 6 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1978 a bude platit do 31. prosince 1978.

Přesunout nahoru