Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c5/1978 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 17. prosince 1977 byla v Pekingu podepsána Dohoda mezí vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o výměně zboží a platech v roce 1978. Dohoda vstoupila na základě svého článku 7 v platnost dnem 1. ledna 1978 a bude platit do 31. prosince 1978.

Přesunout nahoru