Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c4/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 01.09.1977
Zrušeno k 01.10.1983 (o17/c14/1984 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední ředitel Československého filmu

vydal podle § 43, odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos č. 43 ze dne 22. srpna 1977, kterým se doplňuje a mění výnos č. 40 ze dne 21. června 1976, o odměňování technickohospodářských pracovníků na správách kin a v kinech na území České socialistické republiky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1977.

Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství československého filmu, na krajských národních výborech a okresních národních výborech v České socialistické republice.

Přesunout nahoru