Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 30.03.1982 (o8/c6/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální cenový úřad

podle § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s Českým cenovým úřadem a Slovenským cenovým úřadem, a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 53 písm. b) a c ) téhož zákona vydaly výnos č. V-3/78 ze dne 21. prosince 1978, kterým se mění některé ustanovení výnosu Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. V-1/76 ze dne 12. dubna 1976 o vedlejších rozpočtových nákladech staveb ve znění pozdějších předpisů.

Novela výnosu navazuje na vyhlášku FMTIR č. 152/1976 Sb., kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb, v souvislosti s novou právní úpravou zařízení staveniště. Mění se čl. 20 výnosu V-1/76, který stanoví režim hospodaření s rozpočtovými náklady určenými pro zřízení sdružených zařízení staveniště po změnách vyplývajících z vyhlášky č. 152/1978 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a bode uveřejněn ve Zpravodaji FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, ročník X (1978), částka 7.

Přesunout nahoru