Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvům práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem školství České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zemědělství výnos ze dne 15. srpna 1978 čj. 20-1349/78-223 (Reg. č. P 119/1978) o odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a učňů na špičkových zemědělských pracích.

Výnos stanoví výši denní odměny poskytované pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají pedagogický dozor nad žáky a učni pracujícími v rámci organizovaných školních brigád při špičkových zemědělských pracích u státních zemědělských organizací a jednotných zemědělských družstev.

Zrušuje se pokyn ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 23. září 1965 čj. 60 012/05 o odměňování pedagogického dozoru při špičkových podzimních pracích.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1978 a byl uveřejněn ve Věstníku MZVž ČSR, částka 10-11/1978; lze do něho nahlédnout na ministerstvu zemědělství a výživy ČSR; u krajských a okresních zemědělských správ a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru