Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o21/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 02.10.1978
Zrušeno k 01.05.1983 (o2/c16/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední ředitel Československého filmu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 7. září 1978 č. 45, kterým se doplňuje výnos ze dne 21. června 1976 č. 39 o odměňování dělníků v kinech a na správách kin na území České socialistické republiky.

Výnos upravuje poskytování příplatků za vedení pracoviště dělníkům v kinech a na správách kin v České socialistické republice, kteří manuálně pracují a jsou přitom současně pověřeni řízením a organizováním práce a zajišťováním administrativy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 2. října 1978 a lze do něho nahlédnout na Ústředním ředitelství československého filmu, v odborech kultury krajských a okresních národních výborů v České socialistické republice a na správách kin.

Přesunout nahoru