Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 25.07.1978
Zrušeno k 01.07.1998 (132/1998 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo spojů

podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, a podle § 143 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydalo v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj směrnice ze dne 25. července 1978 k provádění stavebního zákona v resortu spojů a o kolaudaci telekomunikačních staveb nepodléhajících stavebnímu povolení.

Směrnice určují působnost organizací resortu federálního ministerstva spojů při územním plánování, povolování, kolaudaci a odstraňování staveb a státním stavebním dohledu. Současně stanoví, které telekomunikační stavby podléhají kolaudačnímu řízení, i když nevyžadují stavební povolení.

Směrnice, které nabyly účinnosti dnem 25. července 1978, jsou uveřejněny jako samostatná příloha Věstníku federálního ministerstva spojů v částce 42/1978. Do Věstníku federálního ministerstva spojů částka 42/1978 lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Přesunout nahoru