Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.11.1989 (o8/c26/1989 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

2. vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 29. září 1978 čj. HS-716/13-1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Tímto výnosem se zrušuje rozkaz ministra vnitra č. 12 ze dne 22. února 1968 - resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 11/1968 Sb.).

Tento výnos se vztahuje na útvary bezpečnostního úseku ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, na útvary Sboru národní bezpečnosti v jeho působnosti a na veřejné požární útvary národních výborů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti, okresních správách Sboru národní bezpečnosti a na krajských národních výborech a okresních národních výborech - inspekcích požární ochrany.

Přesunout nahoru