Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 31.01.1978
Zrušeno k 01.10.1986 (o2/c27/1986 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 30. prosince 1977, čj. 242-1405-21.12.1977 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče.

Výnos se vztahuje na provozní pracovníky ve stravovacích provozech zařízení sociální péče; pro tyto pracovníky pozbývá platnosti výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 13. srpna 1968 čj. ER-612-6.8.1968, o úpravě platových poměrů pracovníků stravovacích provozů zdravotnických zařízení a zařízení sociálního zabezpečení (Věstník MZd č. 27/1968 - reg. v částce 39/1968 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky po dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu, v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy) po dohodě s příslušným orgánem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu.

Znění výnosu je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, částka 28/1977 a lze do něho nahlédnout na okresních národních výborech - odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Dnem účinnosti výnosu čj. 514-18544-5111 ze dne 2. srpna 1985 se zrušují tyto předpisy, popřípadě ta jejich ustanovení, která upravují odměňování obchodně provozních pracovníků: Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 30. 12. 1977 čj. 242-1405-21.12.1977 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče (Zpravodaj MPSV ČSR částka 28/1977 - reg. v částce 3/1978 Sb.). V jednotlivých organizacích platí tyto předpisy, popřípadě jejich ustanovení o odměňování obchodně provozních pracovníků, do dne, kdy v nich nabude tento výnos účinnosti.

Přesunout nahoru