Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvími práce a sociálních věcí, České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizaci výnos ze dne 31. května 1978 čj. 16 820/78-Va/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1978 a je možno do něho nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky a v Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody, ústředním ředitelství.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 16820/78-Va/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).

Přesunout nahoru